KLIMATIZACE

Autoklimatizace ceník

Informace o cenách a odborných servisních úkonech, které provádíme na osobních a nákladních automobilech i zemědělských strojích.

Desinfekce výparníku (1ks)  400,-
Výměna a vyčištění chladiva klimatizace (systém s obsahem do 1kg)  450,-
Výměna a vyčištění chladiva klimatizace (systém s obsahem od 1kg do 3kg)  650,-
Výměna dehydrátoru (pravidelně každé 2 roky)  od 200,-
Přetěsnění systému klimatizace  od 290,-
Čištění a výplach systému po dopravní nehodě  od 1500,-

 

Ceny neobsahují použitý materiál.

Celý příspěvek

Životnost a údržba

Zde uvádíme několik tipů a rad, jak se správně strarat o klimatizaci ve Vašem vozidle a dopuručené servisní intervaly.

Komponent AC Interval výměny Doporučení a poznámky
Kompresor Není stanoven Kompresor patří mezi nejdražší součásti okruhu, je proto několikrát jištěn proti poškození. K jeho výměně dochází zpravidla po havárii nebo pokud přestane být funkční! Je-li poškozen, je nutné také vyměnit vysoušeč + chladivo + těsnění!
Kondenzátor Není stanoven Většinou dochází k výměně kondenzátoru po havárii – čelní náraz, případně vlivem stáří, teplotních změn a otřesů dochází k poruše těsnosti systému.
Vysoušecí filtr 1x za 2 roky a vždy, pokud je okruh otevřen! Preventivní výměna vysoušeče – zachování funkčnosti okruhu, ochrana drahých komponentů před poškozením (voda + chladivo + olej = agresivní kyselina)! Otevření okruhu má za následek znehodnocení vysoušeče – nefunkční absorpce vlhkosti a funkce filtrace. Okruh AC nepracuje správně! Spolu s vysoušečem je nutné vyměnit chladivo, těsnění a olej! Montuje se jako poslední díl do systému AC!!
Akumulátor 1x za 2 roky a vždy, pokud je okruh otevřen! Preventivní výměna akumulátoru, poslední ochrana kompresoru před poškozením (voda + chladivo + olej = agresivní kyselina)! Otevření okruhu má za následek znehodnocení akumulátoru – nefunkční absorpce vlhkosti a funkce filtrace. Okruh AC nepracuje správně! Spolu s akumulátorem je nutné vyměnit chladivo, těsnění a olej! Montuje se jako poslední díl do systému AC!!
Expanzní ventil Není stanoven Reguluje správné naplnění výparníku chladivem, řídí tlak a průtok chladiva v součinnosti s výparníkem. Valeo doporučuje výměnu expanzního ventilu vždy při poškození kondenzátoru, výparníku, kompresoru nebo nebo preventivně spolu s výměnou vysoušeče!
Škrticí tryska Není stanoven Mění tlak a průtok chladiva s konstantním odporem v součinnosti s výparníkem. Valeo dodporučuje výměnu pevného ventilu ( škrticí trysky) vždy při poškození kondenzátoru, výparníku, kompresoru nebo nebo preventivně spolu s výměnou akumulátoru!
Výparník Není stanoven Výměna kondenzátoru – většinou po havárii, případně vlivem stáří, teplotních změn a otřesů dojde k poruše těsnosti systému.
Tlakový spínač Není stanoven Valeo doporučuje pravidelnou kontrolu spínače – ochrana kompresoru.
Sonda výparníku Není stanoven Valeo doporučuje pravidelnou kontrolu sondy – ochrana kompresoru.
Chladivo R 134a Každé 2 roky, kontrola 1x za rok nebo při otevření AC okruhu Nesmí se mísit s R 12, spolu s vodou – silně korozivní látka, poškození dílů AC ( kompresoru, expanzního ventilu ), každé chladivo – specifický olej, AC ještě může správně fungovat, pokud únik chladiva není větší než 10% předepsaněho množství!
Kompresorový olej PAG při výměně chladiva Maže pohyblivé části v systému AC, především kompresor, ale také expanzní ventil. Chrání před korozí ostatní kovové komponenty. Je vyráběn v několika viskózních třídách (ISO 46,100, 125, 130).
Kabinový filtr pevných částic 15000 km / 1 rok Zachytí spolehlivě pevné částice do velikosti 1 µm. Neprovedená výměna kabinového filtru = snížení účinnosti AC, špatné proudění vzduchu do kabiny, „nečistý vzduch“ ( v kabině je cca 5x horší kvalita vzduchu než venku )?! Dlouhodobý výskyt vody-plísní, hub, bakterií! Velmi odolný proti náporu vody.
Kabinový filtr kombinovaný s aktivním uhlíkem 15000 km / 1 rok Zachytí nejen pevné částice, ale i plyny ( CO, CO2, H2S, SO2, Ozon, petrolej, čpavek, NO, NO2 (nový filtr pohltí až 80% těchto uvedených látek, obsažených především ve výfukových plynech – dieselových vozidel)
CLIM PUR Vždy při výměně kabinového filtru. Spray určený k údržbě vzduchu AC okruhu, zlepšení kvality vzduchu vháněného do kabiny, likvidaci plísní, hub i bakterií a dlouhodobé prevenci před jejich možnou tvorbou.
BIO CLIP 1 x ročně Antiseptická směs, regulující úroveň vydávaní po dobu 12-ti měsíců, souvisle migruje do systému HVAC (topení/chlazení), neutralizuje rozvoj bakterií a omezuje zápach v systému! Vyrobeno z přírodních ingrediencí, snadné a víceúčelové uchycení, reference více než 90% evropských druhů filtrů!

Celý příspěvek

Co je dobré vědět o autoklimatizaci ve vašem automobilu

Jezdíte klimatizovaným autem denně do práce? Vozíte své děti do školy, za sportem, do zájmových kroužků a v letních pařácích vyrážíte na dovolenou? Bývají děti často nemocné? Míváte i vy zdravotní potíže? Přemýšleli jste někdy o tom, proč? Odpověď možná naleznete zde…

Víte, že…

Celý příspěvek